WARSZTATY I WYKŁADY

Prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich, dla których relacja z dzieckiem jest ważna. 


Tematyka:

  • Jak się dogadać z dzieckiem? - cykl warsztatów w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC)
  • Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? 
  • Sztuka odmawiania - jak mówić NIE bez wyrzutów sumienia?  
  • Co z tą złością - jak sobie radzić z trudnymi emocjami dziecka, ale i swoimi? 
  • Wychowanie bez kar i nagród - czy to możliwe?
  • Mamy mają moc! - warsztat rozwojowy dla mam

Prowadzę również warsztaty dla wszystkich zainteresowanych budowaniem wartościowych relacji w życiu. 


Tematyka:

  • Jak gadać, żeby się dogadać – cykl warsztatów w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC)
  • Asertywność – jak odmawiać bez wyrzutów sumienia, ale i zrywania kontaktu
  • Czy nasza złość naprawdę jest taka zła? – warsztat oswajania złości